Kategorier
Biografi

Charlie Munger – Från advokat till investeringsikon

Som många andra kom jag själv först i kontakt med Charlie Munger genom Warren Buffett. Inledningsvis var allt mitt fokus just på Buffett. Jag läste böcker om honom, jag samlade på citat han hade sagt och jag läste boken The Intelligent Investor skriven av Buffetts mentor Benjamin Graham.

Jag måste erkänna att trots mitt intresse för Buffett tog det rätt många år innan jag fick upp ögonen för hans ständige parhäst Charlie Munger. Det som fick mig att fastna för honom var hans humor. Finans är en bransch som ofta framstår som seriös, allvarlig och lite torr och tråkig. Därför var det en frisk fläkt när jag började se videos på YouTube med Charlie där han regelbundet sa roliga saker, trashtalkade och dissade åt höger och vänster.

Det märks sällan i hur jag skriver i min blogg och på Twitter försöker jag hålla en god ton då jag vet hur lätt det är för folk att missförstå och tolka saker annorlunda när de bara har några få tecken från en text av någon de inte känner. Men i verkligheten är jag ironisk, skämtsam och jag älskar friendly banter och trashtalk med glimten i ögat. Så jag insåg snabbt att Charlie Munger var en person i min smak.

Berättelsen om Charlie är inte bara en berättelse om humor och ekonomiska triumfer den präglas av så mycket mer än så. Hans strategiska tänkande, personliga resiliens och outtröttliga strävan efter kunskap och lärande utmärker honom. Lika så hans varma personlighet, hans skarpa sinne och så klart hans filantropiska sida där han bland annat donerat enorma belopp till olika utbildningsinstitutioner.

Charlie Munger – Funny moments
De tidiga åren – utbildning, militären och egna advokatbyrån

Charlie Munger föddes den 1 januari 1924 i Omaha, Nebraska. Hans far var advokat och hans morfar var domare vid USAs distriktsdomstol. Med den bakgrunden var det kanske inte så konstigt att Charlie gav sig in i den akademiska världen och redan som ung man visade han tecken på intellektuell nyfikenhet och stark drivkraft.

Hans akademiska bana inleddes med matematikstudier vid University of Michigan. Under andra världskriget tog han värvning och tjänstgjorde under tre år inom det militära. En period som inte bara ska ha givit honom mer disciplin utan även en djupare förståelse för världen. Trots att han var inom det militära fortsatte dock hans akademiska bana då han som en del av sin militärträning genomgick en specialistutbildning inom meteorologi vid California Institute of Technology för att kunna bli just meteorolog inom flygvapnet.

Efter tiden inom det militära fortsatte det akademiska fokuset då han gick i sin far och morfars fotspår och studerade juridik. Detta skedde vid Harvard Law School. Han var mycket framgångsrik som student och tog examen magna cum laude från Harvard vilket är en utmärkelse som tilldelas en liten toppgrupp av studenter i varje klass.

Efter sin examen från Harvard flyttade Charlie till Kalifornien och inledde en karriär som advokat. Inledningsvis var han en del av advokatfirman Wright & Garrett. Här började hans intresse för affärer och investeringar ta form, vilket senare ledde till att han startade en egen advokatbyrå, Munger, Tolles & Olson LLP. Under denna period började Charlie att utforma sin investeringsfilosofi vilken var starkt influerad av hans juridiska erfarenhet och sitt analytiska tänkande. Det visade sig att han hade en förmåga att se bortom det uppenbara och identifiera underliggande världen och möjligheter i olika företag något som skulle bli grunden för hans framgångar.

Charlie Munger – Om vikten av god utbildning
Warren Buffett och Berkshire Hathaway

Mungers övergång från juridik till att alltmer fokusera på investeringar blev en vändpunkt i hans karriär och var anledningen till att han träffade Warren Buffett. En gemensam bekant, Dr Edwin David, som var Mungers klient och Buffetts vän, föreslog att de två skulle träffas, då de hade liknande intressen och investeringsfilosofier.

Detta möte ägde rum 1959 i Omaha och de bägge fann att de delade många synsätt och idéer kring investeringar. Detta vart starten på ett långvarigt och djupt vänskapsband samt ett professionellt partnerskap som skulle vara fram till Mungers död.

Detta partnerskap speglas kanske främst genom det oerhört framgångsrika Berkshire Hathaway. Idag är Berkshire Hathaway ett av världens största och mest respekterade konglomerat, med betydande innehav i ett brett spektrum av industrier, inklusive transport, energi, försäkring, tillverkning och detaljhandel. Men det var verkligen inte så bolaget startade.

Ursprungligen var Berkshire Hathaway ett textilföretag, grundat i början av 1800-talet. På 1960-talet kämpade företaget med ekonomiska svårigheter på grund av förändringar i industrin och konkurrens. Buffett började köpa aktier i Berkshire Hathaway runt 1962. Vid den tiden var det fortfarande ett kämpande textilföretag. På tidigt 1960-tal hade Buffett identifierade Berkshire Hathaway som ett undervärderat företag. Hans initiala strategi var att köpa aktier i bolaget och sedan sälja dem tillbaka till företaget för en vinst.

Warren Buffett

Efter att ha kommit överens om ett pris per aktie med företagets dåvarande ledning, fick Buffett ett lägre erbjudande än vad som överenskommits. Denna förolämpning irriterade Buffett och ledde till att han istället beslutade sig för att köpa mer aktier för att få kontroll över företaget.

Buffett tog kontroll över Berkshire Hathaway 1965 efter en dispyt med dåvarande ledningen. Efter att ha tagit över, fortsatte han en tid att försöka vända textilverksamheten och driva den mer effektivt. Med tiden insåg Buffett att trots hans försök att förbättra effektiviteten, var textilindustrin inte lönsam på lång sikt. Buffett har senare kallat sitt ursprungliga köp av Berkshire Hathaway för sitt största investeringsmisstag. Dock blev detta ”misstag” ironiskt nog grunden till hans framtida framgång.

Denna framgång kom genom att han omvärderade sin strategi och började använda Berkshire Hathaway som navet för andra investeringar och förvärv. Två tidiga nyckelinvesteringar var investeringar är försäkringsbolagen National Indemnity och GEICO, vilket gav Berkshire Hathaway ett stabilt kassaflöde som kunde användas för ytterligare investeringar.

Även om deras samarbete och vänskap börjat tidigare så var det först 1978 som Charlie Munger blev officiellt en del av Berkshire Hathaway. Från och med detta spelade Munger en central roll i utformningen av Berkshire Hathaways investeringsstrategi och affärsbeslut, vilket bidrog till företagets extraordinära tillväxt och framgång under de kommande årtiondena.

Munger hade en betydande inverkan på Buffetts investeringsstrategi. Vilket innebar att börja investera i företag med starka konkurrensfördelar och god ledning till ett rättvist pris snarare än att bara leta efter undervärderade företag vilket varit Buffetts fokus tidigare.

I dag är Berkshire Hathaway ett av världens största bolag och äger bland annat fortfarande försäkringsbolagen National Indemnity och GEICO och har betydande aktieposter i välkända varumärken som American Express, Coca Cola, Bank of America och Apple.

En kort intervju med Charlie inspelade två veckor innan han gick bort.
Motgångar och utmaningar

När du läser den här texten är det lätt att tänka på Charlie Mungers liv som en dans på rosor från framgång till framgång. Men Charlie har tvingats ta sig igenom flera tuffa perioder under sitt liv. Den värsta var troligtvis när hans son Teddy tragiskt avled vid nio års ålder i leukemi. En annan motgång var att han gick igenom nästan halva sitt liv blind på ena ögat efter att en starroperation misslyckats.

Han upplevde även ekonomiska motgångar när flera av hans tidiga investeringar inte gick som planerat. På 60-talet startade han även företaget Wheeler, Munger and Company vilket var ett investeringspartnerskap. Detta företag upplevde betydande ekonomiska svårigheter och gick i praktiken under i slutet av 60-talet då bolaget drabbades hårt av en nedgång på aktiemarknaden.

Att uppnå en hög ålder är ofta ett mål för många, men ett sådant långt liv kan också innebära svåra förluster. Charlie Munger, som nästan nådde 100 år, upplevde den inte bara den smärtsamma verkligheten att överleva sin son utan även två fruar.

Investeringsfilosofi

Som tidigare nämnt så trodde Munger starkt på att hålla sig till företag med starka konkurrensfördelar. Detta var något han ansåg var avgörande för långsiktig framgång särskilt under perioder av ekonomiska nedgångar. Hans investeringsfilosofi var djupt rotad i långsiktigt tänkande och förståelse för företagens verkliga värde. Han betonade ofta vikten av att förstå ett företags affärsmodell och dess framtida kassaflöden innan du tog ett investeringsbeslut. Lärdomarna Charlie drog från det tidigare nämnda misslyckandet med Wheeler, Munger and Company bidrog sannolikt till att forma Mungers syn på investeringar och vikten av försiktighet och långsiktigt tänkande.

Mungers synsätt präglades av hans förståelse för mänskliga misstag och förutfattade meningar inom beslutsfattande. Han var känd för sitt raka sätt att kommunicera och hans förmåga att klargöra komplexa idéer. Något som gjorde honom till en mycket uppskattad talare vid Berkshire Hathaways årliga möten. Genom att framhäva vikten av disciplinerat tänkande och att undvika onödiga risker, blev Munger en ledstjärna för investerare som sökte en mer grundad och långsiktig strategi.

Filantrop

Charlie Munger var särskilt engagerad i att förbättra utbildningsmöjligheterna, vilket framgår av hans stora donationer till universitet som University of Michigan, University of California, Harvard University och Stanford University. Hans bidrag till dessa institutioner inkluderade inte bara ekonomiskt stöd utan också aktiva insatser i utvecklingen av deras campusområden, där han bidrog med sin vision och designidéer.

Mungers filantropi speglade hans övertygelse om utbildningens och kunskapens kraft. Han var fast övertygad om att investeringar i ungdomar och deras utbildning är grundläggande för en ljusare framtid. Genom sina generösa bidrag och engagemang förbättrade Munger livet för många studenter.

Humor och skarpt intellekt
Misstag att undvika under ditt liv, presenterat med en dos humor så klart

Jag har tidigare nämnt Charlie Mungers humor som huvudanledningen till att jag själv fick upp ögonen för honom. Hans humor och skarpa intellekt spelade en avgörande roll för Berkshire Hathaways årliga stämmors popularitet. Han var känd för sitt raka och ofta humoristiska sätt att uttrycka sig, vilket gjorde dessa möten underhållande samt informativa. Hans förmåga att bryta ner komplexa finansiella koncept till begripliga och ofta kvicka kommentarer drog åhörare och gjorde stämmorna till mer än bara affärsmöten; de blev lärorika och minnesvärda upplevelser.

Dessutom var hans samspel med Warren Buffett en stor del av attraktionen. Deras dynamik, där Mungers torra humor kompletterade Buffetts lugna stil, skapade en unik och engagerande atmosfär. Många deltagare kom inte bara för investeringsråd, utan också för att uppleva den unika kombinationen av visdom, humor och insikt som Munger och Buffett erbjöd.

Senare år

När Charlie Munger gick bort i slutet av november 2023 så var det endast strax över en månad kvar till att han skulle fylla 100 år. Med så mycket framgång i bagaget och en stor personlig förmögenhet som resultatet av denna framgång är det lätt att tro att när Charlie väl gick bort så gjorde han det efter något eller några årtionden med lugn och ro som pensionär. Men så var inte fallet.

Under sina senare år fortsatte Charlie Munger att vara en aktiv och central figur i Berkshire Hathaway, där han bidrog med sin omfattande erfarenhet och visdom. Han var vice styrelseordförande för bolaget ända fram till sin död och bara ett halvår innan han gick bort så var han som vanligt på plats på bolagets årliga stämma och bidrog med sin humor och intellekt. Han var också fortsatt aktiv som filantrop. Trots sin höga ålder fortsatte han att vara en skarp och respekterad röst inom investeringsvärlden.

Munger var och förblir en inspirationskälla för många inom affärs- och finansvärlden.

Om att sälja vs att behålla aktier/företag.
Vad andra har att säga om Munger

Genom åren har Charlie Munger blivit en inspiration och förebild för många. Här är några exempel på vad andra sagt om honom:

 • Warren Buffett:Charlie Munger har förmodligen gjort mer för att forma mitt tänkande än någon annan person på jorden.”
 • Bill Gates:Samtalen jag har haft med Charlie Munger har haft ett stort inflytande på mig. Hans förmåga att skärskåda komplexa problem och hitta klara, enkla lösningar är något jag verkligen beundrar
 • Mohnish Pabrai:Jag har lärt mig oerhört mycket från Charlie Munger; hans idéer om att undvika dumhet snarare än att aktivt söka efter briljans har omformat mitt sätt att tänka
 • Li Lu:Charlie Munger är inte bara en stor investerare, utan också en stor tänkare. Han kombinerar djup insikt med en enkel, rak kommunikation som är både inspirerande och uppfriskande
Charlie Munger citat

Charlie Munger är känd för sina många visdomsord och citat som speglar hans filosofi och livssyn. Här är några av hans mest minnesvärda uttalanden:

 • Om investeringar:Det bästa sättet att mäta din investeringsframgång är inte genom att om du slår marknaden utan genom om du har en plan och ett beteende som är rationellt, anpassningsbart och pragmatiskt.
 • Om beslutsfattande:Om jag inte är intelligent nog att förstå svaret på en fråga, försöker jag inte ge en bra gissning. Jag säger bara, ’Jag har ingen aning’.
 • Om livslångt lärande:Jag ständigt noterar vad jag inte förstår och sedan, när jag får tillfälle, försöker jag lära mig det. Men det viktigaste är att ständigt leta efter vad jag inte förstår.
 • Om tålamod:Den stora belöningen för de som har tålamod är att de ofta får mycket mer än de förväntade sig. Det bästa sättet att bli framgångsrik är att vara väldigt tålmodig.”
 • Om att undvika dumhet:Allt jag vill veta är var jag ska dö, så jag ska aldrig gå dit.”
 • Om att lära från andra:Jag har inget problem med att kopiera de goda idéerna från andra. Jag har lärt mig mycket från andra och jag tror inte att jag hade kommit långt i livet om jag inte hade gjort det.
 • Om etik:Ett system är moraliskt om de som har makten att fatta beslut också måste bära konsekvenserna.
 • Svårt eller lätt:Det är inte så att vi var så bra på att göra saker som var svåra. Vi var bra på att undvika saker som var svåra och att hitta saker som var lätta.”
 • Om förändring och anpassning:Världen förändras ständigt och de som inte förändras med den blir lämnade bakom.”
 • Om att ta ansvar: Du måste ta fullt ansvar för dina egna misstag. Det är mer konstruktivt att fokusera på dina egna fel än att skylla på andra.
 • Om enkelhet och rationell: Det är fantastiskt hur mycket långsiktig fördel folk som mig och Buffett har fått genom att försöka vara konsekvent rationella och genom att helt enkelt undvika att vara inkonsekvent irrationell.
 • Hur du blir rik: Warren och jag hade små summor pengar, vi spenderade alltid mindre än vad vi tjänade och vi investerade. Om du gör så och lever tillräckligt länge blir du rik. Det är inte så komplicerat.
Ett sevärt 45-min långt tal/intervju med Charlie Munger
Slutord

Det är ett enormt arbete att skriva en biografi om en person som Charlie Munger. Jag har gått igenom massor av olika källor och ibland stämmer inte den ena källan riktigt överens med den andra. Om du hittar några faktafel eller anser att jag missat något viktigt så dela gärna med dig genom att kommentera här så att jag kan förbättra kvalitén på denna biografi.

Utöver detta så skulle jag gärna höra hur du själv kom i kontakt med Charlie Munger och vilken din syn är på honom och om han haft någon särskild betydelse för dina egna tankar om investeringar. Dela med dig!

Bilden överst i detta inlägg är tagen av fotografen Nick Webb och används enligt följande licens. Fotot på Warren Buffett är från Fortune Live Media och används enligt följande licens. Bägge bilderna är beskuren för att passa med bloggens format.

Kategorier
Forskning Tankar och funderingar

Att inte gå i pension

Många som är aktiva inom ”spara och investera”-communityt online på tex Twitter och i bloggar har som mål att kunna gå i tidig pension. Planen är i regel att jobba hårt och spara mycket under ett antal år för att sedan kunna sluta arbeta tidigt och i stället leva på pengarna de sparat ihop.

I några extrema fall planeras det till och med att sluta arbeta innan de fyller 30 år. Men mer vanligt är kanske en 5-15 år innan normal pensionsålder. Det är inte orimligt att ha det målet, särskilt om du upplever ditt jobb som tråkigt och understimulerande.

Detta är säkert okej om du trivs på ditt jobb. Men om anledningen till att du vill sluta arbeta tidigt är att du vantrivs på jobbet, varför då fortsätta i 25 år till? Det leder bara till ytterligare 25 års lidande. Vore det inte bättre att skola om dig till något du brinner för, där du har roligt varje dag så att du kommer bort från lidandet inom en snar framtid? Samtidigt bör så klart inte jobb vara meningen med livet och det är fullt rimligt att alla inte vilja jobba fram till en pensionsålder.

Personligen var jag extremt driven och passionerad när jag började jobba. Men sen efter ett några år fick jag en downperiod där motivationen tröt. Då kändes tanken på en tidig ”pension” inte så dum. Men i stället gick jag tillbaka till universitet och pluggade några år och efter det har motivationen varit på topp. Varje dag har jag roligt på jobbet och just nu skulle jag inga tankar på att vilja sluta. Men det kan så klart komma att ändras, mer om det senare.

Staten flyttar dock ofta fram pensionsåldern, vilket gör det svårt att veta när du faktiskt kan gå i pension. När jag började jobba så var min beräknade pensionsålder 65 år. Förra året stod den som 67 år och i dag står den som 68 år när jag loggar in på Pensionsmyndighetens webbplats. Jag förväntar mig att gränsen flyttats fram till minst 70 år innan jag är i pensionsåldern och för den som föds i dag vågar jag inte ens tänka på var den kommer ligga på när det väl är deras tur.

Alltså är det logiskt och rimligt att spara och investera för att inte behöva jobba livet ut. Men behöver målet nödvändigtvis vara att sluta jobba tidigt? Kan målet i stället vara att försätta dig själv i en ekonomisk situation där du har möjlighet att jobba så länge du tycker att det är roligt? Det kan betyda att du slutar jobba relativt tidigt, det kan också betyda att du fortsätter med ett jobb du älskar långt efter normal pensionsålder.

Motsatsen till att vilja sluta jobba tidigt existerar faktiskt, de som vill fortsätta jobba även långt efter att de nått pensionsålder. Tittar du på många av de mest framgångsrika personerna i världen så jobbar de långt efter pensionsålder helt enkelt för att de har så roligt på jobbet. I kändisvärlden finns det gott om aktiva skådespelare, artister, konstnärer osv som jobbar mer eller mindre fram till döden. Nyligen gick finansprofilen Charlie Munger bort, 99 år gammal. Han var aktiv inom Warren Buffetts smått legendariska Berkshire Hathaway ända fram till slutet.

Tidigare i höst publicerade Sveriges Radio en intervju med 94-åriga Reimar Westerlind på teamat. Reimar berättar att han helt enkelt hoppade över att gå i pension. När han var i pensionsåldern så var det kris i hans bransch så han tyckte helt enkelt inte det var läge att lämna företaget och efter det har han bara fortsatt. Reimar säger att han inte har några planer på att trappa av utan att det tvärt om är en glädje att gå till jobbet varje dag, att han går dit med nöje eftersom det är så roligt.

I höst släpptes även en forskningsstudie inom området som studerat svenskar födda mellan 1949 och 1955, det vill säga deltagarna var mellan 68 och 74 år gamla. Enligt studien fortsätter ungefär en tredjedel av svenskarna att jobba när de nått pensionsåldern. En summa som var mycket högre än vad jag själv hade förväntat mig.

Hur mycket de jobbar varierar dock med åldern. Första året efter att de nått pensionsålder så jobbade 23% heltid men fem år senare så jobbade endast 11,5% heltid. Detta känns mer i linje men vad jag hade förväntat mig, dvs att folk väljer att trappa ner steg för steg.

Studien identifierar fyra huvudanledningar till varför folk väljer att jobba vidare efter pensionsålder och vilken effekt de olika anledningarna har på deras drivkraft att jobba vidare:

Ekonomiskt motiv
Är så simpelt som det låter, folk fortsätter att arbeta för att de behöver pengarna. Personer som jobbar vidare av ekonomiska skäl tenderar att behålla eller till och med öka arbetsengagemanget och ta på sig mer arbete. Dessa går sällan ner i tid.

Socialt motiv
För vissa är sociala kontakter på arbetsplatsen viktiga och de väljer att arbeta vidare för att behålla dessa sociala relationer. Enligt studien så går denna grupp ofta ner i tid eller helt lämnar arbetsmarknaden. Något forskarna tror kan bero på att de över tid hittar vägar att täcka sina sociala behov utanför arbetslivet.

Personliga motiv
Många fortsätter att arbeta för att de finner personlig mening och tillfredsställelse i sitt arbete. Dessa går sällan ner i tid och lämnar sällan arbetsmarknaden. Enligt studien så tyder mycket på att personlig tillfredställelse är en viktig faktor för att behålla arbetsengagemang.

Organisatoriskt motiv
Här hamnar alla de som fortsätter att arbeta baserat på efterfrågan från arbetsgivaren eller organisationens behov snarare än egna personliga motiv. Likt gruppen socialt behov så trappar dessa i regel ner i tid eller sluttar jobba helt med tiden.

Förhoppningsvis kommer ingen som är privatekonomiskt intresserade och spenderar tid på ekonomibloggar som denna att hamna i gruppen som fortsätter att jobba för att det måste, av ekonomiska skäl. Än bättre har du kanske till och med lyckas inspirera och motivera några av dina nära och kära så att de inte heller hamnar där. Av de fyra grupperna är denna verkligen mardrömmen, att du tvingas jobba kvar fast du inte vill då du behöver pengarna för att klara din vardag.

Det sociala alternativet känns logiskt om du trivs på din arbetsplats, då får du många vänner där och det kan vara svårt att lämna dessa. Men jag tror detta är något som kanske är värst om du är först i din sociala grupp att nå pensionsålder. Ju fler av dina vänner som går i pension, oavsett om de jobbar på samma arbetsplats eller andra desto större del av ditt sociala liv kan ske på vardagar utanför arbetsplatsen.

När det kommer till organisation och att arbetsgivaren ber dig att stanna så är det förstås smickrande att vara uppskattad och att de vill ha kvar en, så jag förstår att många inledningsvis tackar ja. Men jag förstår också att dessa inom en relativt snar framtid börjar trappa ner. Lojalitet är inte nödvändigtvis något negativt, men du har varit lojal mot arbetsgivare i årtionden, förr eller senare måste du börja prioritera dig själv.

Slutligen har vi det personliga motivet vilket är anledningen till att tidigare nämnda Reimar Westerlind och många andra inom sina områden framgångsrika personer väljer att jobba kvar. Du har helt enkelt för roligt på jobbet för att inte gå till det. Ditt jobb känns givande och meningsfullt. Om du har ett sådant jobb kommer du kanske inte vilja gå i pension och det är kanske just för dig rätt val att fortsätta jobba betydligt längre än de flesta.

Driv, motivation och hur roligt något är kan så klart ändras med tiden. Kanske känner jag inte detsamma om mitt jobb om tio år eller om tjugo år som jag gör i dag. Mitt långsiktiga mål är att ha roligt och göra det jag trivs med. Den dagen jag slutar ha roligt på jobbet är nog den dagen jag slutar att jobba. Alternativt blir dagen då något annat lockar mycket mer dagen jag slutar att jobba.

Jag tror dock att när jag slutar mitt vanliga jobb och får mer fritid, kommer en av mina hobbys att utvecklas till något större. Det vill säga att jag börjar dra in pengar på något av mina intressen till så stor skala att jag startar företag. Det behöver nödvändigtvis inte handla om enorma belopp bara större än för att räknas som vanlig hobbyverksamhet. Denna typ av jobb kommer jag nog att fortsätta med tills att jag dör, även om det mitt framtida företag gör så klart kan komma att förändras under resans gång i samband med vad jag tycker är roligt och är passionerad för förändras.

Vad har du själv för planer? När skall du sluta jobba? Eller ska du verkligen sluta jobba?